al-Ashʿarī, Abu ’l-Ḥasan

Abū l-Ḥasan ʿAlī b. Ismāʿīl al-Ashʿarī (d. 324/935–6), en sunni-muslimsk teolog, der i begyndelsen af 900-tallet udfærdigede flere teologiske afhandlinger, hvor moderne sunni-islam teologiske synspunkter og troslære er blevet formuleret.

Han tilhørte oprindelig den rationelle teologiske skole (muʿtazila), men forlod den i begyndelsen af 900-tallet for at slutte sig til en anden teologisk skole.