Abū Ḥamza al-Thumālī

Abū Ḥamza Thābit b. Abī Ṣafiyya Dīnār al-Thumālī (d. 149/766), shia-muslimsk beretter af overleveringstraditioner, skriftfortolker af Koranen og retslærd.

Abū Ḥamza al-Thumālī er iblandt shia-muslimer særlig kendt for sin tilrådet dæmringsbøn (duʿāʾ) tilskrevet den fjerde shia-imam, ʿAlī b. al-Ḥusayn. Denne bøn er navngivet efter dens beretter Abū Ḥamza, dvs. “bønnen (overleveret) af Abū Ḥamza”. Det er en af de længste shia-islamiske bønner der er overlevet.

Sunni-muslimske biografiske værker optegnet ham normalt som en ḍaʿīf (“svag, upålidelig”) beretter, selvom at al-Tirmidhī og Ibn Majā i deres Sunan begge beretter fra ham. Shia-muslimske værker priser ham ofte og optegner ham som en thiqa (“pålidelig”) og ʿadl (“retfærdig”) beretter af overleveringstraditioner.

Værker:

  1. Tafsīr al-Qurʾān (“Eksegese af Koranen”). Dette værk er blevet restaureret af ʿAbd al-Razzāq Ḥirz al-Dīn og genoptrykt i Qom, Iran i år 1378/1999.
  2. Risālat al-ḥuqūq er en afhandling bestående den fjerde shia-imams, ʿAlī b. al-Ḥusayn, undervisning som videregivet til Abū Ḥamza. Afhandlingen er blevet genoptrykt i sin fulde længde i Teheran, Iran i år 1418/1997.
  3. Kitāb al-zuhd er en afhandling af den fjerde shia-imam, ʿAlī b. al-Ḥusayn, en samling af udtalelser omkring askese, også inkluderet i al-Kulaynīs værk al-Kāfī.

Herudover er der nævnt to andre værker som er tilskrevet Abū Ḥamza, navnlig Kitāb al-nawādir, et værk omhandlende beretninger (ḥadīth) og et andet med titlen al-Kitāb (“Bogen”).

Abū Ḥanīfa

Abū Ḥanīfa, al-Nuʿmān b. Thābit (80-150/699-767), sunni-muslimsk retslærd (faqīh) og teolog (mutakallim), stifter af en af de fire sidenhen kanoniske sunni-muslimske retsskoler – den hanafitiske retsskole – der har navn efter ham.

Sunni-muslimske tilhængere af retsskolen kaldes hanafitter. Tilhængerne af hans retsskole kalder Abū Ḥanīfa for al-Imām al-aʿẓam (“den største imam”) og Sirāj al-aʾimma (imamernes lampe”).

Abū Ḥanīfa

Abū Ḥanīfa al-Nuʿmān b. Thābit b. Zūṭā al-Fārisī (født i Kufa ca. 80/699 og døde i Baghdad 150/767), en af sunni-islams store retslærde og skaberen af hanafi-retsskolen.

Navngiver til en af de sunni-islamiske retsskoler. Virkede i Baghdad. Tilhængerne kaldes hanafitter.

(hanafiter).