Abābīl

Abābil, koranisk ord med betydningen af “flok, bestand” (fx af fugle, heste, kameler mv.).

Dette er en sjældent forekommende ord i det arabiske sprog og er kun anvendt én gang i Koranen, dette i Sūrat al-Fīl (‘Elefanten’, 105:3): wa arsala ʿalayhim ṭayran abābīl. Af denne årsag har de forskellige koraniske eksegeværker diskuteret forskellige aspekter af ordet oprindelse, anvendelse mv.

Tronverset

Tronverset (arabisk āyat al-kursī), vers 256 af sura 2 i Koranen.

Reciteres som beskyttelse mod det onde, findes bl.a. også som amulet.

(troneverset)

ʿAṣr

ʿAṣr, tid, alder; særlig første del af eftermiddagen indtil solens rødme er synlig; herfra ordet “eftermiddagsbøn” (ṣalāt al-ʿaṣr).

Teknisk betegnelse for den rituelle daglig tidebøn om eftermiddagen.

Koranens sura 103 bærer også navnet ʿaṣr.