Assasiner

Assasiner, en sekterisk shia-muslimsk militær organisation af ismāʿīlī-islam.

Den øvede en betydelig politisk indflydelse fra slutningen af 1000-tallet til midten af 1200-tallet.

al-Anṣār

al-Anṣār (“Hjælperne”), i den islamiske tradition betegnelse på den gruppe muslimer i Medina, der forud for udvandringen i år 622 havde antaget islam.

De var en vigtig støttegruppe for profeten Muhammad og de mekkanske udvandrere (muhājirūn).