Basmala

Basmala, indledningen af formlen biʾsmi llāhi l-raḥmāni l-raḥīmi (“I Guds navn, den Nådige og den Barmhjertige”), også kaldt tasmiya (at udtale det [guddommelige] Navn).

Det er almindeligt i hele den islamiske verden at indlede taler, breve og gode handlinger med denne formel.

Alle Koranens suraer, med undtagelse af sura 9, starter med denne formel.

Baraka

Baraka (“velsignelse”), arabisk ord med religiøs betydning som det både forekommer i Koranen og overleveringstraditionerne (ḥadīth).

Ordet rod b-r-k findes i de fleste semitiske sprog og bære grundbetydning af “udstråling, kraft, velsignelse”.

Badr

Badr, geografisk sted ved Medina, hvor profeten Muhammad i år 2/624 med en meget mindre styrke end sine modstandere vandt et afgørende slag mod styrker fra Mekka.

Arabien

Arabien, geografisk halvø beliggende mellem Det Døde Hav og Den Arabiske Persiske Golf, men Den Arabiske Ørken strækker sig op i Irak, Syrien og det østlige Jordan.

Arabien har været beboet fra ældre stenalder, og dele af området har haft handelskontakt med Babylonien allerede i 3. årtusind efter vor tidsregning.

Arabiens indbygger er nævnt under deres egentlige stamme-, by- eller lands-navne.

Amram

Amram (ʿImrān), far til Jomfru Maria (Maryam), “Amrans slægt” er navnet på Koranens tredje sura.

I Biblen er Amran nævnt som Moses’, Arons og Mirjams far, søn af Kehat, og sønnesøn af Levi. Amran forekommer dog også her i andre slægtsregistre.

Almægtig

Almægtig (almagt), betragtes som en af Guds egenskaber.

Allestedsnærværende

Allestedsnærværende, betragtes som en af Guds egenskaber, i betydningen af at Gud er aktivt til stede i verden, men i modsætning til mennesket ikke bundet til et bestemt sted.

Alviden

Alviden, betragtes som en af Guds egenskaber.

Afskedstale

Afskedstale, profeten Muhammads afskedstale afholdt under hjemrejsen fra afskedsvalfarten d. 18. dhū al-ḥijja 10/16. marts 932 kort forinden profetens død.