Cølibat

Cølibat (som et løfte om seksuel afholdelse), har ingen koranisk begrundelse og i islam generelt er seksualiteten et gudskabt gode.

Beslutningen om at tilegne sig selv til cølibat betegnes med udtrykket tabattala, som i sin egentlig betydning bærer meningen af at fjerne en selv fra alle verdslige affære. Denne betegnelse forekommer kun en gang i Koranen i (73:8): tabattal ilayhi tabtīlan, “Ihukom din Herres navn, og hellig dig Ham fuldkomment”.

Den askese, som fordres af enkelte muslimske bevægelser, stille bl.a. også krav til seksuel afholdelsenhed. Tanken om den seksuelle askese som velbehagelig for Gud høre ikke den islamiske historie til, dette i modsætning til kirkehistorien i kristendommen.