Basmala

Basmala, indledningen af formlen biʾsmi llāhi l-raḥmāni l-raḥīmi (“I Guds navn, den Nådige og den Barmhjertige”), også kaldt tasmiya (at udtale det [guddommelige] Navn).

Det er almindeligt i hele den islamiske verden at indlede taler, breve og gode handlinger med denne formel.

Alle Koranens suraer, med undtagelse af sura 9, starter med denne formel.

Abābīl

Abābil, koranisk ord med betydningen af “flok, bestand” (fx af fugle, heste, kameler mv.).

Dette er en sjældent forekommende ord i det arabiske sprog og er kun anvendt én gang i Koranen, dette i Sūrat al-Fīl (‘Elefanten’, 105:3): wa arsala ʿalayhim ṭayran abābīl. Af denne årsag har de forskellige koraniske eksegeværker diskuteret forskellige aspekter af ordet oprindelse, anvendelse mv.

Assasiner

Assasiner, en sekterisk shia-muslimsk militær organisation af ismāʿīlī-islam.

Den øvede en betydelig politisk indflydelse fra slutningen af 1000-tallet til midten af 1200-tallet.