Benjamin

Benjamin (Binyāmīn), profeten Josefs yngre helbror.

Benjamin er ikke nævnt ved navn i Koranen, men enkelte gange omtalt i Koranens sūra 12 (Josef) som “Josefs bror”.

Bābil

Bābil (hebræisk “Babel” eller græske “Babylon”), geografisk navn nævnte i Koranen i historien om de to engle Hārūt og Mārūt, som forekommer i fortællingen som en “lære” til menneskeheden (se K. 2:102).

De fleste traditioner forbinder dette sted og englenes tilsynekomst til under profetkaldet af Salomon (eller profeten Idrīs).

I Biblen betegnes det som en by i Mesopotamien, ved floden Eufrat, sydvest for det nuværende Bagdad, Irak.

Bedetæppe

Bedetæppe (sajjāda), tæppe med formål til at forrette bøn.

Det er ikke pligtigt at forrette bønner på et bedetæppe selvom mange vælger sådan et tæppe at bede på.

Bedekrans

Bedekrans (tasbīḥ el. subḥa/sibḥa), ritualredskab ofte af perler trukket på snor i en krans i forbindelse med bøn.

Accepter og anvendt af alle shia- og sunni-muslimer med undtagelse af sunni-muslimske wahabitter (wahhābī), der betragter det som en bidʿa (nyskabelse [i religionen]).

Baraka

Baraka (“velsignelse”), arabisk ord med religiøs betydning som det både forekommer i Koranen og overleveringstraditionerne (ḥadīth).

Ordet rod b-r-k findes i de fleste semitiske sprog og bære grundbetydning af “udstråling, kraft, velsignelse”.

Badr

Badr, geografisk sted ved Medina, hvor profeten Muhammad i år 2/624 med en meget mindre styrke end sine modstandere vandt et afgørende slag mod styrker fra Mekka.