Āya

Āya (“tegn, mirakel”, flertal āy, āyāt), betegner et vers i Koranen.

Ordet indgår også i betegnelsen ayatollah, som “Guds tegn”.

Avicenna

Avicenna, navnet er en latinisering af det arabisk (ʿAbd Allāh) Ibn Sīnā. Hans fulde navn var Abu ʿAlī al-Ḥusayn b. ʿAbd Allāh b. Sīnā (d. 428/1037), persisk filosof og læge.

Hans værker behandler stort set alle datidens filosofiske og medicinske discipliner.

Det medicinske hovedværk al-Qānūn (“Reglen”) blev både i den islamiske verden, samt i latinsk oversættelse brugt ved europæiske institioner ind i 1600-tallet.

Det filosofiske hovedværk kitāb al-Shifāʾ (“Bogen om (sjældens) helbredelse”) er en omfattende filosofisk leksikon, som fik stor indflydelse både i den islamiske verden og i vestlig skolastik. Store dele af kitāb al-Shifāʾ blev i det sene 1100-tal oversat til latin og blev flittigt læst i Vesteuropa.

Avicenna bygger sin filosofisk synspunkter på den senantikke syntese af aristoteliske og nyplatonisme. Han skelner mellem væsen og eksistens. Kun hos Gud falder de to sammen, og Han alene er “nødvendigvis eksisterende”. Al skabelsen, inklusiv alle skabte væsner, er ikke i sig selv nødvendige, men realiseres ved at få “tilført” eksistens.

På Avicenna bygger bl.a. skolatiske teorier om skellet mellem væsenværen og eksistensværen, og om væsnet som erkendelsens genstand, som kun i tankeprocessen får egenskaber som “universel” eller “partikulære”.

Kritik af Avicennas filosofi ses bl.a. af Averroes og Algazel.

Averroes

Averroes, navnet er en latinisering af det arabisk Ibn Rushd (d. 595/1198), filosof fra Andalusien, skriftlærd og kommentarer til Aristoteles værker, der i år 1220 blev oversat til latin og fik stor indflydelse på den kristne skolastik i Vesteuropa, omtales som “Kommentatoren”.

Averroes forsvare den aristoteliske filosofis forenelighed med islam: Koranen og filosoffen udtrykker sig forskelliget, men ikke modstridende. Inden for filosofien er han særlig kendt for sin fornægtelse af, at individuelle sjæle kan være udødelige. Denne lære er senere blevet kaldt monopsykisme (“ensjælslære”), da den antager én fællesmenneskelig forstandssjæl.

Averroes kritiseret Avicenna på mange punkter, bl.a. angående spørgsmålet om metafysikkens genstand. Averroes accepterede Avicennas (aristoteliske) princip om, at ingen videnskab kan bevise sin egen genstands eksistens, men han benægtede i modsætning til Avicenna, at metafysikken beviser, at Gud er til. Denne diskussion mellem Averroes og Avicenna holdte sig levende i Vesteuropa op til tidlig nyere tid.

(Averroes, Averroës, Averrhoës)

Ayatollah

Ayatollah (Āyatullāh, “Guds tegn”), en af de øverste ærestitler inden for shia-islam om muslimske retslærde.

al-Azhar

al-Azhar (“den strålende”), moské beliggende i Kairo, Egypten, et åndeligt centrum i den sunni-islamiske verden for bl.a. studier af islamisk lov (shari’a) og det arabiske sprog.

Al-Azhar har et råd af ansete retslærde (ulama) – muftier – som varetage moralske og politiske spørgsmål gennem retskendelser (fatwa) om tidens spørgsmål.

Universitet med 120.000 studerende har også fakultet indenfor medicin og teknik.

Al-Azhar, moské og universitet i Kairo, Egypten. Grundlagt hhv. 971 og 988.