ʿAlī b. Abī Ṭālib

ʿAlī b. Abī Ṭālib b. ʿAbd al-Muṭṭalib b. Hāshim b. ʿAbd Manāf (c. 600–40/661), også kendt som Imām ʿAlī eller bare ʿAlī, søn af Abū Ṭālib, profeten Muhammads fætter og svigersøn (gift med Fatima), historisk kalif fra 656.

Shia-muslimer anerkender Imam Ali som den retmæssige efterfølger (kalif) efter profeten Muhammads død i år 632.

ʿĀʾisha bt. Abī Bakr

ʿĀʾisha bt. Abī Bakr (d. 58/678), profeten Muhammads hustru, datter af den første historiske kalif Abū Bakr.

Da profeten Muhammads første hustru, Khadīja, var død, ægtede han ʿĀʾisha, hvor selve ægteskabet blev fuldbyrdes flere år senere.

Sunni-muslimer kalder hende ofte “de troendes moder”. Sunni-muslimer har mange overleveringer (hadith) der føres tilbage til hende.

Sunni-muslimer betragter hendes som profetens yndlingshustru, et koncept som shia-muslimer helt forkaster, dvs. at profeten skulle have favoriseret én kone fremfor dennes søsterkoner. Shia-muslimer betragter Khadīja, profetens første kone – en hvem han ikke andre koner samtidig, som særlig.

I al-Bukharis og i Muslims traditions-samlinger er ca. 300 traditioner overlevet via hende.

Shia-muslimer betragter hende med stor skepsis, fordi hun aktivt forsøgte at modarbejde kalifatet af Imām ʿAlī, den første retmæssige kalif for shia-muslimerne og den fjerde historiske kalif.

Ahl al-Kitāb

Ahl al-Kitāb (“Bogens folk”) islamisk betegnelse for især jøder og kristne, der ifølge Koranen har modtaget åbenbaringer i bogform (Bibelen), der dog er forvansket i forhold til Allahs endegyldige åbenbaring som Han har beskyttet, Koranen.

Ahl al-Dhimma

Ahl al-Dhimma (“beskyttet folk”) i islamisk ret folk, der tilhører en fremmed, men anerkedt religion: de ydes beskyttelse, når de betaler en særskat.

Alawier

Alawier, Nusairi-muslimer, en sekt med shia-islamiske tendenser, der er minoritetsgruppe i sydlige Tyrkiet og nordlige Syrien (ca. 12% af befolkningen).

De har udviklet en særlig teologi og eskatologi, og deres religiøse traditioner, fx at de fejrer jul og helligtrekonger, adskiller dem radikalt fra både traditionel shia- og sunni-muslimer.

Blandt de tyrkiske og kurdiske indvandrere i Danmark er en del alawier. Som hos druserne er der tale om en hemmelig, esoterisk religion, som man initieres i trin for trin.