al-

al- (i arabiske navne), artikel til markering af bestemthed for substantiver (grammatik).