al-Anṣār

al-Anṣār (“Hjælperne”), i den islamiske tradition betegnelse på den gruppe muslimer i Medina, der forud for udvandringen i år 622 havde antaget islam.

De var en vigtig støttegruppe for profeten Muhammad og de mekkanske udvandrere (muhājirūn).