Abābīl

Abābil, koranisk ord med betydningen af “flok, bestand” (fx af fugle, heste, kameler mv.).

Dette er en sjældent forekommende ord i det arabiske sprog og er kun anvendt én gang i Koranen, dette i Sūrat al-Fīl (‘Elefanten’, 105:3): wa arsala ʿalayhim ṭayran abābīl. Af denne årsag har de forskellige koraniske eksegeværker diskuteret forskellige aspekter af ordet oprindelse, anvendelse mv.