Troslære

Troslære (arabisk: ʿaqīda, iʿtiqād), islams lære.

Centralt for den islamiske troslære er trosbekendelsen (shahāda).

Muslimske retslærde har siden 700-tallet nedfældet en række forskellige udformninger af islams troslære, der indbyrdes er forskellige, men som alle stemmer overens, hvad angår islams centrale trosindhold.