ʿAlī al-Riḍā

Abū l-Ḥasan ʿ Alī b. Mūsā b. Jaʿfar al-Riḍā (d. 203/818), den 8. shiitiske imam.

ʿAlī al-Riḍā blev af den abbasidiske kalif al-Maʾmūn (r. 198–218/813–33) indsat som dennes efterfølger, men døde kort efter under mystiske omstændigheder.

Ifølge shia-islamisk overbevisning blev han forgiftet af al-Maʾmūn.

Han er begravet i byen Mashhad i det østlige Iran.

ʿAlī l-Hādī

Abū l-Ḥasan ʿAlī l-Hādī b. Muḥammad b. ʿAlī b. Mūsā al-ʿAskarī (d. 254/868), den 10. shiitiske imam.

Den abbasidiske kalif al-Mutawakkil satte i år 848 ʿAlī l-Hādī i husarrest i Sāmarrāʾ, en by på østsiden af floden Tigris i Irak, hvor han befandt sig indtil sin død.

Både han og sønnen Ḥasan al-ʿAskarī blev begravet i Sāmarrāʾ.

ʿAlī b. Abī Ṭālib

ʿAlī b. Abī Ṭālib b. ʿAbd al-Muṭṭalib b. Hāshim b. ʿAbd Manāf (c. 600–40/661), også kendt som Imām ʿAlī eller bare ʿAlī, søn af Abū Ṭālib, profeten Muhammads fætter og svigersøn (gift med Fatima), historisk kalif fra 656.

Shia-muslimer anerkender Imam Ali som den retmæssige efterfølger (kalif) efter profeten Muhammads død i år 632.