Askese

Askese (zuhhād, nussāk), periodisk eller varig afholdenhed fra almindelig nydelsesmidler og livsudfoldelse.