Almisse

Almisse (zakāt, ṣadaqa), religiøst bundet gave til de nødlidende.

I sunni-islam udgøre almissen (zakāt) en af de 5 søjler.

Almisse (zakāt) betales sædvanligvis ved afslutning af festligheder, fx ved afslutningen af fastemåneden ramadan. Denne type almisse indsamles sjældent i den islamiske verden af en offentlig instans, men betales af muslimerne frivilligt til enten den lokale moské eller som donation til et velgørende formål eller støtte bemidlede familiemedlemmer.