ʿAlī al-Riḍā

Abū l-Ḥasan ʿ Alī b. Mūsā b. Jaʿfar al-Riḍā (d. 203/818), den 8. shiitiske imam.

ʿAlī al-Riḍā blev af den abbasidiske kalif al-Maʾmūn (r. 198–218/813–33) indsat som dennes efterfølger, men døde kort efter under mystiske omstændigheder.

Ifølge shia-islamisk overbevisning blev han forgiftet af al-Maʾmūn.

Han er begravet i byen Mashhad i det østlige Iran.