ʿAlī l-Hādī

Abū l-Ḥasan ʿAlī l-Hādī b. Muḥammad b. ʿAlī b. Mūsā al-ʿAskarī (d. 254/868), den 10. shiitiske imam.

Den abbasidiske kalif al-Mutawakkil satte i år 848 ʿAlī l-Hādī i husarrest i Sāmarrāʾ, en by på østsiden af floden Tigris i Irak, hvor han befandt sig indtil sin død.

Både han og sønnen Ḥasan al-ʿAskarī blev begravet i Sāmarrāʾ.