Afskedstale

Afskedstale, profeten Muhammads afskedstale afholdt under hjemrejsen fra afskedsvalfarten d. 18. dhū al-ḥijja 10/16. marts 932 kort forinden profetens død.