Adam

Adam (Ādam) er den første menneske og den første profet.

I Koranen omtales Adam flere gange.