Abān b. Taghlib

Abān b. Taghlib, Abū Saʿīd b. Rabāḥ al-Bakrī al-Jurayrī al-Kindī al-Rabaʿī al-Kūfī (d. 141/758), retslærd, koranrecitator og -fortolker, jurist og kendt shia-muslimsk beretter af overleveringstraditioner.

De fleste overleveringer gengiver ham som Abū Saʿīd, selvom han også er omtalt som Abū Saʿd eller Ibn Saʿīd. Endnu andre kilder giver ham navnet Abū Umayma. Han blev kaldt al-Jurayrī fordi han var en mawlā (klient) af Banū Jurayr b. ʿUbāda, selvom hans nisba, al-Bakrī, refererer til Bakr b. Wāʾil, en forfader af familien.

Der findes ingen informationer om hans fødselsdato og -sted, men eftersom han bliver kaldt al-Kūfī er det højst sandsynligt at han levede i Kūfa, Irak og var nok også født i byen.

Både shia- og sunni-muslimer beretter overleveringstraditioner fra Abān b. Taghlib.

Shia-muslimske retslærde inden for rijāl-genren (evaluering af status af berettet af ḥadīth) betragter ham som thiqa (pålidelig) og det samme gør majoriteten af sunni-muslimske retslærde; heriblandt Aḥmad b. Ḥanbal, Yaḥyā b. Maʿīn, Abū Ḥātim og al-Nasāʾī som alle har påtegnet ham som troværdighed.

I modsætningen hertil skriver sunni-forfatteren al-Saʿdī al-Jūzjānī at han er en zāʾigh (en der afviger fra sandheden), havde frastødende religiøse overbevisninger og var en mujāhir (en der skamløst viser sine synder), hvor endnu andre sunni lærd indenfor rijāl-genren, forsvarer Abān på basis hans fromhed og moralske hæderlighed der er hævet over al kritik.